Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie sporów korporacyjnych zarówno dla akcjonariuszy, jak i spółek. Polegając na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów dążymy do realizacji interesów naszych klientów. Profesjonalna grupa prawników oferuje usługi na najwyższym poziomie. W szczególności specjalizujemy się w:

  • obsłudze prawnej na etapie przedprocesowym, obejmującej m.in. opracowanie długookresowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych,
  • doradztwie w zakresie konstruowania wewnętrznych procedur (tj. statutów, regulaminów, umów), mających na celu zredukowanie niebezpieczeństwa powstania sporów,
  • doradztwie prawnym dotyczącym wrogich przejęć spółek oraz obrony przed szantażem korporacyjnym,
  • prowadzeniu postępowań sądowych w związku z uchwałami organów spółek, a także składem personalnym zarządów,
  • prowadzeniu postępowań przed sądem rejestrowym,
  • negocjacjach i doradztwie podczas zawierania ugód kończących spór,
  • poradztwie korporacyjnym grup kapitałowych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji,
  • prowadzeniu sporów powstałych pomiędzy wspólnikami, pomiędzy organami, a także między organami a wspólnikami spółki,
  • prowadzeniu sporów związanych z wypłatą dywidendy
  • prowadzeniu sporów dotyczących likwidacji oraz rozwiązania spółki.

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY