Kancelaria świadczy usługi dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewnia reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w ramach postępowań mediacyjnych, reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami w sprawach karnych. Posiadamy bogate doświadczanie w prowadzeniu sporów o charakterze międzynarodowym.

Doradztwo obejmuje:

  • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • postępowania przed Sądem Najwyższym,
  • postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc,
  • postępowania upadłościowe i naprawcze,
  • postępowania egzekucyjne,
  • postępowania karne, w tym zapobieganie lub minimalizacja ryzyka wystąpienia postępowań karnych,
  • postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • postępowania przed innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku,
  • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Proces i arbitraż

Osoby kontaktowe

Marcin Kozłowski

Senior Associate

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY