Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów działających na rynku transportu, spedycji i logistyki. Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie umów niezbędnych w zakresie realizacji usług przewozu i spedycji, ogólnych warunków umów przewozu, spedycji, wzorców zleceń,
 • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa przewozowego, spedycyjnego wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego, w szczególności w sprawach dotyczących kar nakładanych za naruszenie przepisów dotyczących przewozów drogowych,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności w sprawach dotyczących kar nakładanych za naruszenie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców,
 • reprezentacja przed organami kontrolnymi oraz przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami w zakresie likwidacji szkód powstałych w trakcie przewozu,
 • reprezentacja w trakcie postępowań reklamacyjnych oraz sądowych dotyczących ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz sprzedaży pojazdów,
 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, w szczególności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o czasie pracy kierowców,
 • weryfikowanie umów odpowiedzialności cywilnej przewoźników (OCP) oraz odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS),
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących zapłaty za wykonane usługi transportowe.Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Prawo ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna

SZCZEGÓŁY