• Przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących prawa prasowego, zgodności z prawem prasowym, w tym realizacji praw i obowiązków dziennikarzy.
  • Reprezentowanie i realizacja czynności prawnych i faktycznych dotyczących rejestracji dzienników i czasopism.
  • Doradztwo z zakresu prawa prasowego; ocena materiałów prasowych pod kątem zgodności z prawem prasowym; opiniowanie, pomoc w redakcji sprostowań i ocenie zasadności ich zamieszczenia wraz z korespondencją prawną.
  • Opracowanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów dotyczących materiałów reklamowych, marketingowych i sponsorskich.
  • Negocjowanie przygotowywanie, opiniowanie i weryfikowanie umów dotyczących publikacji i prasy.
  • Reprezentowanie i uczestnictwo w postępowaniach sądowych w sprawach prasowych, m.in.: w postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń prawa prasowego,  dochodzenie i ochronę roszczeń, w tym dotyczących sprostowania.
  • Reprezentowanie w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych publikacją prasową.
  • Sprawy prawa prasowego graniczne lub związane z innymi dziedzinami prawa np. prawa autorskiego, prawa informacyjnego.

Analizy finansowe

Osoby kontaktowe

Bogdan Fischer

Partner

Miłosz Mazewski

Senior Associate

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Prawo ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna

SZCZEGÓŁY