Prawnicy kancelarii z praktyki prawa mediów, ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych od lat świadczą usługi z zakresu prawa mediów zarówno dla dostawców jak i Klientów, prowadzą szkolenia, działalność naukową oraz są autorami publikacji naukowych i popularyzatorskich. Cechą charakterystyczną podejmowanych działań jest łączenie wielu dziedzin prawa i dostępnych w ich ramach narzędzi dla osiągnięcia efektu oczekiwanego przez Klienta.

Nasze usługi:

  • opracowujemy i opiniujemy zagadnienia regulacyjne,
  • opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy wszelkiego rodzaju umowy dotyczące materiałów reklamowych, marketingowych i sponsorskich,/span>
  • doradzamy przy komunikacji produktowej,
  • opracowujemy kompleksową dokumentację ochrony prywatności i danych osobowych w mediach/ rozwiązania e-privacy, rodo,
  • reprezentujemy w postępowaniach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • doradzamy przy zagadnieniach prawa prasowego,
  • reprezentujemy w procesach sądowych z zakresu prawa prasowego oraz powiązanych z naruszeniem praw autorskich lub dóbr osobistych,
  • reprezentujemy dostawców treści, w tym wydawców prasy w postępowaniach sądowych o nielegalne kopiowanie kontentu,
  • doradzamy w zakresie sporządzania szerokiego spectrum umów dwu i wielostronnych, regulaminów, wyodrębnionych klauzul i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Usługi powiązane

Prawo reklamy i promocji

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo Telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY