Kancelaria Chałas i Wspólnicy świadczy bieżąca kompleksową obsługę prawną dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Naszymi Klientami są polskie i międzynarodowe podmioty gospodarcze, tak prywatne jak i publiczne, z rozmaitych branż i sektorów przemysłu.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

  • tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu,
  • przygotowanie i negocjacje umów handlowych (umowy sprzedaży, dostawy, dystrybucyjne, agencyjne, ramowe etc.).
  • wewnątrzgrupowe łączenia i restruktruryzacje oraz likwidacje,
  • działalność organów spółek i przygotowanie stosownych dokumentów, takich jak dokumenty statutowe, uchwały, regulaminy i umowy wspólników,
  • zmiany struktury właścicielskiej spółek, takie jak niestandardowe podwyższenia kapitału zakładowego, przymusowy wykup akcji, czy też ich umarzanie,
  • umowy joint-venture.

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Kompleksowa obsługa firm

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY