1. Prawo korporacyjne

Kancelaria Chałas i Wspólnicy świadczy bieżąca kompleksową obsługę prawną dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Naszymi Klientami są polskie i międzynarodowe podmioty gospodarcze, tak prywatne jak i publiczne, z rozmaitych branż i sektorów przemysłu.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu,
 • wewnątrzgrupowe łączenia i restruktruryzacje oraz likwidacje,
 • działalność organów spółek i przygotowanie stosownych dokumentów, takich jak dokumenty statutowe, uchwały, regulaminy i umowy wspólników,
 •  zmiany struktury właścicielskiej spółek, takie jak niestandardowe podwyższenia kapitału zakładowego, przymusowy wykup akcji, czy też ich umarzanie,
 • umowy joint-venture, oraz
 • przygotowanie i negocjacje umów handlowych (umowy sprzedaży, dostawy, dystrybucyjne, agencyjne, ramowe etc.).

2. Fuzje i przejęcia (M&A)

W projektach M&A Kancelaria Chałas i Wspólnicy reprezentuje zarówno podmioty przejmujące, sprzedających jak i podmioty przejmowane. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze na wszystkich etapach procesu transakcyjnego, od procesu prawnego due diligence poprzez negocjacje do etapu sfinalizowania transakcji. Doradzamy w zakresie wszystkich aspektów, które towarzyszą realizowanym przedsięwzięciom, w tym w szczególności w zakresie:

 • połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje spółek,
 • transakcje zbycia i nabycia udziałów/akcji w spółkach (share deals), zbycia i nabycia aktywów (asset deals), również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach projektów M&A obejmuje również m.in.:

 • audyty due dilligence,
 • pozyskiwanie oraz opracowywanie struktury finansowania,
 • przygotowywanie i negocjowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym m.in. listów intencyjnych, porozumień wspólników (akcjonariuszy), umów nabycia udziałów (akcji) lub aktywów, umów joint venture, umów rachunków escrow oraz związanych z transakcją czynności korporacyjnych,
 • analizę planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa antymonopolowego,
 • restrukturyzację zatrudnienia oraz inne sprawy z zakresu prawa pracy, oraz 
 • doradztwo z zakresu prawa podatkowego.

3. Private Equity i Venture Capital

Nasi prawnicy transakcyjni zapewniają praktyczne i proaktywne usługi prawne dla różnego typu inwestorów finansowych, w szczególności funduszy private equity i venture capital.

Świadczymy kompleksowe doradztwo we wszystkich etapach transakcji, poczynając od struktury transakcji, badania due diligence poprzez negocjacje, realizację transakcji i wyjście z niej w przyszłości. Doradzaliśmy przy każdego typu inwestycjach private equity, w tym MBO, LBO, MBI i BIMBO. 

Nasze biura w Warszawie, Krakowie i Łodzi (Polska), Berlinie (Niemcy), Ałma-Acie (Kazachstan) oraz Kijowie (Ukraina) tworzą wielojęzyczny zespół biznesowo zorientowanych prawników ukierunkowanych na rynek private equity i venture capital w całym regionie CEE. Naszym celem jest wykraczanie poza powszechnie stosowane standardy i dostarczanie innowacyjnych, skrojonych na miarę rozwiązań zapewniających efektywność prawną i podatkową w realizacji założeń biznesowych.

Jedną z naszych największych zalet jest to, że zawsze jesteśmy efektywni zarówno kosztowo, jak i czasowo.

4. Ubezpieczenia w transakcjach M&A

Nasz zespół transakcyjny świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych związanych z ryzykami w transakcjach M&A.

Doradzamy w prawnych aspektach różnorodnych rodzajów ubezpieczeń obejmujących oświadczenia i tzw. „indemnity”, odpowiedzialność podatkową, zobowiązania warunkowe, odpowiedzialność z tytułu ochrony środowiska oraz kwestie nieruchomościowe (w szczególności tytuł prawny do nieruchomości).   

Pomagamy ubezpieczycielom, a także sprzedającym i inwestorom na każdym etapie transakcji, począwszy od wstępnej oferty poprzez due diligence, przygotowanie dokumentacji ubezpieczeniowej i transakcyjnej oraz jej negocjacje.

Nasze doświadczenie pozwala zidentyfikować ryzyka każdej transakcji M&A, które następnie odpowiednio adresujemy i negocjujemy w dokumentach transakcyjnych i ubezpieczeniowych.

Prawo korporacyjne - fuzje i przejęcia

Osoby kontaktowe

Piotr Sitarski

Partner

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY