Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawnych aspektów zabiegów medycznych, w sprawach związanych z ryzykiem wykonywania zawodu lekarza, reprezentuje w sprawach dotyczących odpowiedzialności lekarskiej. Doradztwo obejmuje m.in.:

 • reprezentację w sporach wynikających z tzw. szkód medycznych w stosunku do szpitala lub ubezpieczyciela szpitala, a także w innych postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących działalności placówki medycznej, w tym reprezentację w postępowaniu sądowym (proces) i prowadzenie negocjacji (postępowanie pozasądowe),
 • obsługę prawną procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek opieki zdrowotnej,
 • pomoc prawną w zakresie prowadzenia badań naukowych, eksperymentów medycznych,
 • obsługę prawną grupowych praktyk lekarskich,
 • doradztwo prawne z zakresu bieżącej działalności placówki medycznej.

Kancelaria świadczy także usługi prawne w sprawach dotyczących prawa farmaceutycznego, działalności producentów, dystrybutorów, importerów produktów medycznych, wyrobów medycznych i suplementów diety oraz aptek. Usługi obejmują m.in.:

 • Negocjowanie przygotowywanie, opiniowanie i weryfikowanie umów,,
 • Przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących prawa farmaceutycznego, zgodności z prawem, w tym realizacji praw i obowiązków podmiotów odpowiedzialnych oraz innych podmiotów,
 • prawo reklamy produktów leczniczych,
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowych przed organami z zakresu prawa farmaceutycznego,
 • doradztwo prawne m.in. z zakresu: dopuszczania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych; wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz substancji czynnych oraz obrotu i pośrednictwa produktami leczniczymi.

Kancelaria świadczy także usługi prawne dotyczące prawa żywnościowego w zakresie wytwarzania i obrotu surowcami, żywnością, suplementami diety oraz przedmiotami użytku, wchodzącymi w kontakt z nimi, w zakresie niezbędnych do ochrony zdrowia m.in. w zakresie:

 • doradztwa prawnego w sprawach dotyczącej bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym przygotowywanie, opiniowanie i weryfikowanie umów oraz sporządzanie opinii i analiz prawnych, dotyczących: wymogów zdrowotnych i oznakowania żywności; środków spożywczych; materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; wymogów higienicznych oraz kontroli żywności,
 • reprezentowania w postępowaniach administracyjnych i sądowych przed organami z zakresu prawa żywnościowego, w tym przed Państwową Inspekcją Sanitarną.

Prawo farmaceutyczne

Osoba kontaktowa

Miłosz Mazewski

Senior Associate

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Prawo ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna

SZCZEGÓŁY