Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw branży energetycznej z sektorów elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii. Oferta obejmuje bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe oraz reprezentację przed organami administracji.

Prawo energetyczne:

 • doradztwo w zakresie decyzji koncesyjnych i taryfowych, instrukcji ruchu,
 • i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, kar pieniężnych, hurtowego obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym i paliwami płynnymi,
 • obsługa działalności poszukiwawczej i wydobywczej kopalin,
 • obsługa inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji liniowych oraz inwestycji w moce wytwórcze,
 • roszczenia związane z majątkiem sieciowym,
 • obsługa procesów zawierania umów,
 • obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii,
 • opiniowanie procesu legislacyjnego zarówno na poziomie prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej.

Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami:

 • zagadnienia prawno-środowiskowe,
 • gospodarka odpadami i transgraniczne przemieszczanie odpadów,
 • zasady korzystania ze środowiska, w tym warunki wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
 • koszty korzystania ze środowiska oraz odpowiedzialność i sankcje związane z naruszeniem lub przekroczeniem wymagań korzystania ze środowiska,
 • transport materiałów niebezpiecznych,
 • obrót i stosowanie substancji i preparatów niebezpiecznych,
 • procesy inwestycyjne związane z budową instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Prawo energetyczne i ochrona środowiska

Osoby kontaktowe

Halina Kwiatkowska

Partner

Aleksandra Błaszczyńska

Senior Associate

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Prawo ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna

SZCZEGÓŁY