Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne na każdym etapie złożonych transakcji oraz inwestycji budowlanych.

W skład usług wchodzą:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości/spółek posiadających tytuł do nieruchomości. Identyfikujemy ryzyko prawne planowanych inwestycji, doradzamy jak je ograniczyć i wyeliminować,
  • uczestnictwo w negocjacjach zmierzających do pozyskania nieruchomości,
  • przygotowanie i negocjacja dokumentacji zmierzającej do nabycia lub zbycia nieruchomości / udziałów w spółkach (asset deal/share deal),
  • opracowanie i negocjowanie dokumentacji w zakresie pozyskania finansowania oraz rozliczenia transakcji dla inwestycji nieruchomościowych,
  • uczestnictwo w negocjacjach transakcji w procesie budowlanym oraz przygotowanie umowy niezbędnej dla procesu inwestycyjnego,
  • negocjowanie umowy inwestycyjnej i wykonawczej,
  • kompleksowo doradztwo w komercjalizacjach budynków,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
  • obsługa prawna związaną z budową budynków o różnym przeznaczeniu,
  • prowadzenie spraw reprywatyzacyjnych związanych z odzyskiwaniem własności przedsiębiorstw.

Osoby kontaktowe

Halina Kwiatkowska

Partner

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY