Rzecznictwo to swoista forma reprezentacji podmiotu przed organami publicznymi, w szczególności legislacyjnymi (na etapie procesów legislacyjnych, w tym przy konsultacjach publicznych), na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w kontaktach w organizacjami branżowymi, czy konkurentami.
W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy, m.in.:

  • wsparcie prawne w obszarze compliance: tworzenie programów compliance, w szczególności z prawem konkurencji; wsparcie compliance officer’a; przeprowadzanie szkoleń i tworzenie polityk zgodności,
  • reprezentację w organizacjach branżowych,
  • reprezentację podczas konferencji i warsztatów
  • organizowanie szkoleń i konsultacji,
  • przygotowywanie opinii i stanowisk dotyczących projektów aktów prawnych, przyszłych krajowych rozwiązań prawnych, ich ocenę w świetle prawa międzynarodowego i unijnego,
  • reprezentację w konsultacjach publicznych i na innych etapach procesu legislacyjnego,
  • reprezentację przed organami publicznymi (przygotowywanie stanowisk w ramach procesów legislacyjnych dla organizacji branżowych, ale i pojedynczych podmiotów; reprezentacja podczas konferencji uzgodnieniowych),
  • wsparcie korporacyjne przy zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, organizacji zrzeszających.

Osoba kontaktowa

Joanna Uchańska

dr Joanna Uchańska

PARTNER

Usługi powiązane

Produkty lecznicze i wyroby medyczne

SZCZEGÓŁY

Branża beauty

SZCZEGÓŁY

Żywność, suplementy diety i FSMP

SZCZEGÓŁY

Branża biotechnologiczna

SZCZEGÓŁY

Podmioty lecznicze i zawody medyczne

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY