3I:

Idea, Invention, Innovation

To kompleksowa obsługa dla nowych produktów lub start-up’ów – kompleksowe wsparcie polegające na obsłudze funkcjonujących już podmiotów wchodzących na nowe rynki asortymentowe lub terytorialne lub zupełnie nowych, rozpoczynających swoją działalność podmiotów w branży biotechnologicznej. Nie ograniczamy się tylko do wynalazków biotechnologicznych (produktów leczniczych, czy technologii w branży farmaceutycznej), ale podążamy za Państwa koncepcją.

"3I" - CHWP dla Biotechu

3I: Idea, Invention, Innovation”, to kompleksowa obsługa dla nowych produktów lub start-up’ów – kompleksowe wsparcie polegające na obsłudze funkcjonujących już podmiotów wchodzących na nowe rynki asortymentowe lub terytorialne lub zupełnie nowych, rozpoczynających swoją działalność podmiotów w branży biotechnologicznej. Nie ograniczamy się tylko do wynalazków biotechnologicznych (produktów leczniczych, czy technologii w branży farmaceutycznej), ale podążamy za Państwa koncepcją.

Proponujemy wsparcie na każdym etapie związanym z cyklem życia produktu lub usługi:

Doradztwo na etapie rozwoju rozwiązania/projektu:

  • Wsparcie prawne dotyczącego poszukiwania funduszy dotyczącego projektów badawczych i badawczo-rozwojowych; analizy i opinie dotyczące statusu MŚP; ocena praw własności intelektualnej;

  • przygotowywanie trudnych procesów biznesowych i transakcji dotyczących umów na prace badawczo-rozwojowe,

  • wsparcie prawne dotyczące skomplikowanych procesów transferu technologii.

Doradztwo w zakresie oceny dokonanego projektu; oceny jego zdolności rejestracyjnej, wyceny praw, wskazania możliwych modeli ochrony.

Wsparcia związanego z wyborem najadekwatniejszego modelu ochrony: patentu, praw ochronnych, z rejestracji, ochrony jako niejawnego know-how.

Wsparcia na etapie wprowadzania projektu w fazę oferowania, produkcji, sprzedaży usług, czy produktów w kraju i za granicą:

  • przygotowywanie projektów umów o transferze technologii, umów dystrybucyjnych, umów kontraktacji i innych,

  • wsparcie dotyczące ochrony innowacji w razie ewentualnego naruszenia,

  • wsparcie związane z reklamą i marketingiem,

  • wsparcie dotyczące legalnego wprowadzania do obrotu (w zależności od branży notyfikacja, rejestracja produktu, znak CE i inne).

Potrzebujesz czegoś więcej? Szukasz rozwiązań przekrojowych?  Branża biotechnologiczna to crossing natury z techniką, dlatego BioTech potrzebuje spotkania tego co tradycyjne, z tym co niestandardowe. My to rozumiemy. Porozmawiajmy o tym.

Zostaw swoje dane, odezwiemy się


Czym jest Innovation Box? Innovation Box jest zachętą podatkową, która pozwala płacić niższy podatek przedsiębiorstwom, które…

Czym jest ulga B+R? Ulga na prace badawczo-rozwojowe została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. do polskich przepisów…