W projektach M&A Kancelaria Chałas i Wspólnicy reprezentuje zarówno podmioty przejmujące, sprzedających jak i podmioty przejmowane. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze na wszystkich etapach procesu transakcyjnego, od procesu prawnego due diligence poprzez negocjacje do etapu sfinalizowania transakcji. Doradzamy w zakresie wszystkich aspektów, które towarzyszą realizowanym przedsięwzięciom, w tym w szczególności w zakresie:

  • połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje spółek,
  • transakcje zbycia i nabycia udziałów/akcji w spółkach (share deals), zbycia i nabycia aktywów (asset deals), również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach projektów M&A obejmuje również m.in.:

  • audyty due dilligence,
  • pozyskiwanie oraz opracowywanie struktury finansowania,
  • przygotowywanie i negocjowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym m.in. listów intencyjnych, porozumień wspólników (akcjonariuszy), umów nabycia udziałów (akcji) lub aktywów, umów joint venture, umów rachunków escrow oraz związanych z transakcją czynności korporacyjnych,
  • analizę planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa antymonopolowego,
  • restrukturyzację zatrudnienia oraz inne sprawy z zakresu prawa pracy, 
  • doradztwo z zakresu prawa podatkowego.

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Kompleksowa obsługa firm

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY