Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Doradztwo obejmuje m.in. :

 • merytoryczne wsparcie dla administratora danych osobowych oraz administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) we wszystkich obszarach,
 • konsultacje partnerów technologicznych,
 • reprezentacje w kontrolach GIODO, postępowaniach przed GIODO oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • audyty ochrony danych osobowych,
 • rejestracje zbiorów danych,
 • rejestracje administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
 • opracowywanie wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • opracowywanie, weryfikacje oraz pomoc we wdrożeniu u Klienta wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych, takiej w szczególności jak polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, rejestry,
 • opracowywanie polityki prywatności,
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju umów ( np. o powierzenie przetwarzania) oraz dokumentów samoregulacyjnych,
 • kompleksową pomoc prawną w zakresie międzynarodowego transferu danych osobowych, m.in. z uwzględnieniem specyfiki transferu danych osobowych w ramach jednej grupy kapitałowej; przekazywanie danych do państw trzecich,
 • doradztwo w zakresie opracowania klauzul ochrony danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych w umowach,
 • opracowywanie oraz negocjowanie umów i doradztwo prawne w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz transakcji związanych z bazami danych osobowych,,
 • doradztwo w zakresie ochrony i zasad legalnego pozyskiwania tajemnicy zawodowej, tajemnicy handlowej, ochrony informacji poufnych oraz informacji gospodarczych,
 • pomoc prawną w zakresie ochrony prywatności w sieci, a zwłaszcza ochrony danych osobowych i dóbr osobistych w Internecie, w tym zarówno na etapie pierwszych kontaktów z podmiotem naruszającym prawa Klienta (ustalenie taktyki działań prawnych i faktycznych) jak i w postępowaniu polubownym (mediacja), postępowaniu przed sądem powszechnym oraz arbitrażowym,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych.

Analizy finansowe

Osoby kontaktowe

Bogdan Fischer

Partner

Miłosz Mazewski

Senior Associate

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Prawo ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna

SZCZEGÓŁY