Projektujemy rozwiązania z zakresu efektywnego zarządzanie ryzykiem podatkowym. Świadczymy pomoc w wypełnianiu zobowiązań podatkowych. W prosty i przejrzysty sposób przedstawiamy istniejące uproszczenia w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, dając gwarancję, że wypełnione zostały wszelkie wymogi związane z prowadzeniem działalności w Polsce oraz poza jej granicami.

Świadczone przez nasz zespół doradztwo podatkowe obejmuje:

 • ocenę planowanych strategii podatkowych, weryfikację ich zgodności z prawem podatkowym,
 • analizę umów uwzględniającą skutki podatkowe dla stron transakcji,
 • badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania prawa podatkowego, w tym w zakresie zmian legislacyjnych,
 • przygotowanie propozycji wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,
 • weryfikację sporządzonych deklaracji podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT, AKCYZA, PCC),
 • ocenę legalności funkcjonujących struktur zakładanych lub planowanych spółek kapitałowych i osobowych oraz innych form prowadzenia działalności,
 • weryfikację dokumentacji cen transferowych,
 • przygotowanie kalkulacji kosztów podatkowych przyszłych lub zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie pism procesowych kierowanych do organów podatkowych i celno-skarbowych,
 • przygotowywanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej, podatkowej grupy kapitałowej,
 • reprezentowanie kontrolowanego podczas postępowań, kontroli podatkowych i celno- skarbowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowo –administracyjnych.

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY