Prowadzimy szkolenia i podejmujemy współpracę z organami ścigania z zakresu metodologii identyfikowania niekorzystnych zjawisk w obrocie gospodarczym i oszustw podatkowych, możliwości pozyskania materiałów dowodowych, jak również pozyskiwania informacji celem rozpoznawania nadużyć podatkowych, skutkujących wyłudzeniem lub narażeniem na uszczuplenie należności budżetu państwa.

Projektujemy propozycje systemowych rozwiązań uszczelniających budżet państwa dla jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Sektor publiczny

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY