Wszystkie raporty i opinie sporządzamy na bazie analizy prawodawstwa oraz krajowej i międzynarodowej praktyki podatkowej. Nasze raporty uwzględniają najnowsze rozstrzygnięcia organów podatkowych oraz stanowiska prezentowane w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych czy też Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W oparciu o przeprowadzone audyty podatkowe w przedsiębiorstwie przedstawiamy stan faktyczny zdarzeń gospodarczych, ocenę poprawności rozliczenia badanych zagadnień oraz rekomendacje stanowiące praktyczne porady pozwalające zapobiec negatywnym skutkom fiskalnym.

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY