Procedury podatkowe

Posiadanie spisanej procedury rozliczeń podatkowych, choć co do zasady nie jest wymagane przez przepisy prawa, to w praktyce może być bardzo użyteczne dla spółki oraz jej pracowników zajmujących się jej rozliczeniami podatkowymi.

Opis usługi

Wprowadzenie procedury rozliczeń podatkowych pomaga zdefiniować role pełnione przez poszczególne osoby w procesie kwalifikacji zdarzeń podlegających opodatkowaniu, źródeł danych podatkowych, kalkulacji i zapłaty podatku, jak również w sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Tym samym, w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej, posiadanie procedury rozliczeń podatkowych pozwala ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej osób, które w praktyce nie zajmują się danym podatkiem i w rzeczywistości nie ponoszą winy za powstanie zaległości.

W ramach naszego wsparcia możemy przygotować procedurę:

  • rozliczania CIT,
  • rozliczania VAT,
  • zakupową w zakresie VAT – mającą na celu ograniczenie ryzyka uwikłania w transakcje z nierzetelnymi kontrahentami,
  • obowiązków pracodawcy jako płatnika PIT oraz obowiązków informacyjnych z zakresu PIT,
  • raportowania MDR.

Osoby kontaktowe

Wiktor Podsiadło
Managing Associate
 

Napisz do nas