W ramach świadczonych usług w zakresie podatków pośrednich wspomagamy podatników w zakresie oceny rozliczeń w VAT, AKCYZA, CŁO. Poza udzielaniem bieżących porad i konsultacji, w głównej mierze skupiamy się na przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowości rozliczeń w podatku VAT i AKCYZA , ocenie wdrożonych procedur w przedsiębiorstwie mających na celu ochronę podatnika przed oszustwami podatkowymi. Dokonujemy szczegółowej analizy wystąpienia ryzyka zakwestionowania przez organy skarbowe rozliczeń podatku VAT, oceniamy czy istnieje prawdopodobieństwo postawienia firmie zarzutu bycia uczestnikiem karuzeli podatkowej służącej wyłudzeniom, czy też świadomego udziału w innych mechanizmach oszustw podatkowych w obszarze podatków pośrednich.

W ocenie uwzględniamy specyfikę działalności poszczególnych branż. W ramach pozostałych usług dokonujemy oceny struktur handlowych oraz umów pod kątem ewentualnych konsekwencji podatkowych, udzielamy kompleksowego wsparcia, porad i obsługi podmiotom krajowym oraz zagranicznym mających obowiązek rejestracji w Polsce dla celów podatku VAT. Reprezentujemy klientów w toku postępowań podatkowych i sądowych obejmujących swym zakresem podatki pośrednie. Proponujemy rozwiązania stanowiące skuteczne metody zabezpieczenia się przed nieuczciwą konkurencją Tworzymy procedury zarządzania ryzykiem nieświadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym.

Podatki pośrednie:

  • podatek od towarów i usług,
  • podatek akcyzowy,
  • podatek od gier.

Podatki pośrednie

1″ last=”true” title=”Powiązane publikacje” title_type=”double” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY