Usługi świadczone w zakresie podatków bezpośrednich przez nasz zespół to przede wszystkim fachowa pomoc w ocenie zawieranych transakcji gospodarczych pod kątem możliwości zastosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Identyfikujemy agresywne planowanie podatkowe w zdarzeniach przeszłych i planowanych oraz czynności pozorne. Oceniamy legalność planowania podatkowego i weryfikujemy, czy nie miały na celu wyłącznie lub przede wszystkim osiągniecie korzyści podatkowej. Szacujemy ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w przypadku podjęcia przez organ podatkowych postępowania. Rozstrzygamy zawiłości i niejasności zagadnień związanych z klasyfikacją przychodów i kosztów podatkowych w CIT i PIT. Przeprowadzamy analizę skutków podatkowych transakcji kapitałowych, fuzji, przejęć, zbycia i likwidacji podmiotów gospodarczych. Świadczymy doradztwo w zakresie projektowania najkorzystniejszego sposobu gromadzenia i inwestowania środków finansowych na rozwój działalności z wykorzystaniem legalnych form opodatkowania. Na zlecenie organów publicznych identyfikujemy pojawiające się w obrocie gospodarczym transakcje mające na celu wyłącznie unikanie opodatkowania oraz luki w prawie podatkowym powodujące straty w budżecie państwa.

Podatki bezpośrednie :

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • podatek od spadków i darowizn,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatki bezpośrednie

Osoby kontaktowe

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY