Planowanie podatkowe

Wybór formy działalności, która będzie w możliwie największym stopniu spójna z zakładanymi celami biznesowymi, jest dużym wyzwaniem na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Naszą specjalnością jest profesjonalne doradztwo w tym zakresie.

Opis usługi

Przygotowując strategię myślimy kompleksowo i długofalowo – uwzględniamy skutki podatkowe wypłat dywidend, nabywania usług niematerialnych oraz finansowania otrzymywanego od innych podmiotów. Planowanie podatkowe obejmuje także wybór optymalnego podejścia w zakresie roku podatkowego, wpłacania zaliczek, metodologii w zakresie różnic kursowych, jak również dostępnych sposobów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wiemy, że w dzisiejszych czasach biznes często nie ogranicza się do terytorium tylko jednego państwa. Dlatego w naszych strategiach uwzględniamy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz prawo Unii Europejskiej.

Długofalowym celem planowania podatkowego jest organizacja działalności w taki sposób, aby – działając w ramach obowiązujących przepisów prawa – obciążenia podatkowe były jak najmniej uciążliwe dla prowadzonego biznesu.

Osoby kontaktowe

Wiktor Podsiadło
Managing Associate
 

Napisz do nas