Nasze doświadczenie i wiedza pozwala nam na opracowywanie wiarygodnych opinii i ekspertyz dla celów postępowań sądowych, arbitrażowych i ugodowych. Sporządzone zostają w oparciu o przekonujące dane oraz o weryfikowalne założenia. Wykonujemy kompleksowo opinie i ekspertyzy sądowe w zakresie kompleksowej oceny przestrzegania przepisów prawa handlowego, podatkowego, prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym.

Idąc naprzeciw planowanych założeń do ordynacji podatkowej w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów podatkowych, jakie ma wejść w życie od 2019 roku, przeprowadzimy audyt pozwalający na ocenę wykorzystania przez naszego klienta umów podatkowych, mediacji lub procedur konsultacyjnych. Oferujemy wsparcie procesu decyzyjnego w tym zakresie poprzez dokonanie analizy planowanych i faktycznie zrealizowanych zdarzeń gospodarczych w oparciu o pełną dokumentację. Określimy poprawność przeprowadzonych rozliczeń podatkowych. Przygotujemy projekt dokumentacji do ewentualnego podjęcia przez klienta decyzji o wystąpienie do organu o postępowanie mediacyjne w przypadku wątpliwości klienta o zgodności podjętych rozwiązań z prawem. Oszacujemy opłacalność skorygowania deklaracji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego, celem przyspieszenia trybu załatwiania sprawy czy też zmniejszenia kosztów obsługi postępowania.

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY