Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu

Zgodnie z Ordynacją podatkową w określonych przypadkach odpowiedzialność finansową za podatki spółki mogą ponosić członkowie zarządu. Z tego powodu bardzo istotne jest posiadanie wiedzy dotyczącej przesłanek odpowiedzialności oraz możliwości uwolnienia się od niej.

Opis usługi

Odpowiedzialność członków zarządu jest szczególnie aktualna w czasach COVID-19, gdzie wiele podmiotów jest narażonych na utratę płynności i w konsekwencji wystąpienie zaległości podatkowych.

W ramach naszego wsparcia służymy członkom zarządu:

  • bieżącymi poradami w zakresie ich możliwej odpowiedzialności podatkowej,
  • organizujemy szkolenia dotyczące podatkowej odpowiedzialności członków zarządu,
  • bronimy ich praw w sporach z organami podatkowymi.

Osoby kontaktowe

Wiktor Podsiadło
Managing Associate
 

Napisz do nas