MDR – raportowanie schematów podatkowych

W 2019 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR). Obowiązek raportowania schematu podatkowego w praktyce może dotyczyć nie tylko doradcy podatkowego lub prawnego, który wdraża schemat, ale także firmy korzystającej ze schematu.

Opis usługi

Co więcej, obowiązek raportowania w zakresie MDR może obejmować także instytucje wspomagające we wdrożeniu schematu podatkowego. Zgodnie z ustawą wspomagającym może być m.in. księgowy, dyrektor finansowy, bank, instytucje finansowe jak również ich pracownicy.

 

Naruszenie obowiązku raportowania MDR jest zagrożone wysokimi sankcjami finansowymi określonymi w Kodeksie karnym skarbowym. Maksymalna kara – wg stanu na 2020 r. – może wynieść niemal 25 000 000 zł.

 

Sama definicja schematu podatkowego została przy tym sformułowana mało precyzyjnie, co w praktyce może generować liczne wątpliwości.

 

Dodatkowo, zgodnie z aktualnym stanowiskiem Dyrektora KIS nie ma możliwości wystąpienia o interpretację podatkową zabezpieczającą sytuację podatnika w zakresie MDR.

 

To wszystko powoduje, że regulacje MDR generują dla podatników istotne ryzyko prawne i podatkowe. Zaniechania w tym zakresie mogą skończyć się dotkliwą stratą finansową.

 

W ramach naszej praktyki podatkowej wspieramy klientów także w zakresie wywiązywania się z obowiązków i ograniczenia ryzyka w zakresie MDR.

 

Nasze wsparcie polega m.in. na:

  • przygotowaniu wewnętrznej procedury w zakresie MDR, która ograniczy ryzyko braku identyfikacji schematu podatkowego w ramach organizacji,
  • organizacji szkoleń dla pracowników spółki w zakresie MDR,
  • bieżący kontakt i doradztwo w celu ustalenia, czy na kliencie ciąży obowiązek raportowania MDR.

Osoby kontaktowe

Wiktor Podsiadło
Managing Associate
 

Napisz do nas