IP BOX B+R

Ulga B+R – ulga na działalność badawczo-rozwojową

Od 2016 roku przedsiębiorstwa w Polsce mogą dokonać odliczenia kosztów w ramach ulgi B+R uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania.

Od 2018 roku w życie weszły dalsze zmiany dotyczące ulgi B+R, czyniąc ją jeszcze bardziej atrakcyjną poprzez m.in. wzrost limitu odpisów oraz rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

Dla kogo?

Do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową kwalifikują się podatnicy, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ponoszą wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Firma, która tworzy i rozwija własne usługi, produkty, nowe technologie – na potrzeby własne czy też na zamówienie klientów – może kwalifikować się do skorzystania z ulgi B+R na bazie działalności badawczo-rozwojowej. Istotnym faktem jest, że ulga ta dotyczy wszystkich przedsiębiorstw – bez względu na ich branżę czy wielkość. Ponadto – ulga ta może objąć też projekty, które zostały rozpoczęte w przeszłości, ale w ramach których na bieżąco ponoszone są wydatki. Ulga na działalność badawczo-rozwojową nie jest też uzależniona od wyniku prowadzonych prac w zakresie B+R.

Koszty podlegające odliczeniu

  • wynagrodzenia i składki, a także umowy o pracę, dzieło oraz zlecenie
  • koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R
  • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
  • odpłatne wykorzystywanie aparatury naukowo-badawczej w działalności B+R
  • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

IP Box - ulga dochodowa
z praw własności intelektualnej

 

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowelizacje do ustaw o PIT i CIT. Innovation Box pozwala na skorzystanie z obniżonej, bo 5% stawki PIT i CIT przez przedsiębiorców, którzy osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Wymogiem kwalifikującym do skorzystania z ulgi IP Box (Innovation Box) jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Co ważne, korzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R!

Kto może skorzystać z ulgi IP box?

 

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowelizacje do ustaw o PIT i CIT. Innovation Box pozwala na skorzystanie z obniżonej, bo 5% stawki PIT i CIT przez przedsiębiorców, którzy osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Wymogiem kwalifikującym do skorzystania z ulgi IP Box (Innovation Box) jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Co ważne, korzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R!

Z ulgi Innovation box mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody z:

Należności wynikających
z umowy licencyjnej​

Sprzedaży prawa
własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej
uwzględnionego w cenie
sprzedaży produktu lub usługi

Ważnym jest, że do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej może ubiegać się również podatnik, który jest współwłaścicielem lub też posiadaczem praw do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej – podatnik ubiegający się o ulgę IP Box nie musi być właścicielem tych praw!

B+R i IP Box - nasza usługa:

Kompleksowe wsparcie w toku ewentualnej kontroli podatkowej związanej z korzystaniem z ulg B+R oraz IP Box

Wskazanie działań badawczo -rozwojowych kwalifikujących się do skorzystania z ulgi B+R oraz IP Box

Analiza projektów pod kątem ich kwalifikacji jako dochód z prawa własności intelektualnej

Przygotowanie procedur w polityce rachunkowej zapewniające prawidłowe dokumentowanie ulg

Wsparcie w zakresie przygotowania wewnętrznej dokumentacji niezbędnej do skorzystania z ulgi IP box

Wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zabezpieczające rozliczania ulg

Napisz do nas