Jeżeli chcesz otrzymać naszą ofertę audytu bezpieczeństwa podatkowego dla Twojej firmy kliknij tutaj i wypełnij formularz.

Przed każdym przedsiębiorstwem dążącym do rozwoju stoi konieczność zbudowania spójnej i logicznej strategii podatkowej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego niezbędne jest rozpoznanie wszystkich obszarów działalności, które ze względu na swoją specyfikę wywołują skutki podatkowe.

Nieprzejrzystość systemu podatkowego oraz skomplikowane i często zmieniające się uregulowania prawne, powodują szereg problemów z prawidłową interpretacją przepisów podatkowych. Wielokrotnie ich niejednoznaczność i złożoność są przyczyną nieświadomych błędów w rozliczeniach publicznoprawnych.

Audyt podatkowy daje możliwości wczesnego i legalnego usunięcia błędów w rozliczeniach podatkowych, a tym samym zwiększa szansę uniknięcia ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną, skarbową, podatkową i finansową.

Główne ryzyko wiąże się z brakiem informacji ukierunkowanych na minimalizację możliwości wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w firmie. Brak wiedzy o ryzykach podatkowych uniemożliwia wpływanie na wysokość zobowiązań podatkowych, jakie mogą zostać określone przez organy skarbowe podczas czynności kontrolnych.

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

W ramach audytu bezpieczeństwa podatkowego wnikliwie weryfikujemy prawidłowości rozliczeń w podatkach pośrednich i bezpośrednich

 • Poddajemy ocenie wdrożone procedury w firmie mające na celu ochronę przed oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT.
 • Przedstawiamy ryzyka w podatku VAT, wynikające z braku dokumentacji, potwierdzającej należytą staranność lub dobrą wiarę, jaką wykazać należy w ewentualnych postępowaniach organów podatkowych.
 • Określamy prawdopodobieństwo uczestnictwa w karuzeli podatkowej.
 • Oceniamy kompleksowo prawidłowość rozliczeń podatków pośrednich
  w transgranicznym obrocie towarami i usługami, poprawność stosowania stawek VAT oraz zwolnień podatkowych.
 • Dokonujemy fachowej oceny zawieranych transakcji gospodarczych pod kątem możliwości zastosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • Oceniamy legalność planowania podatkowego, w tym weryfikujemy, czy nie miały one na celu wyłącznie osiągnięcia korzyści podatkowej.
 • Szacujemy ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w przypadku podjęcia postępowania przez organ podatkowy w okresie objętym badaniem.
 • Rozstrzygamy zawiłości i niejasności zagadnień związanych z klasyfikacją przychodów i kosztów podatkowych w CIT i PIT.
 • Przeprowadzamy analizy skutków podatkowych transakcji kapitałowych, fuzji, przejęć, zbycia i likwidacji podmiotów gospodarczych.
 • Identyfikujemy agresywne formy planowania podatkowego w zdarzeniach przeszłych i planowanych.
 • Oceniamy działania w grupach kapitałowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz weryfikacji wdrożonych w przedsiębiorstwie rozwiązań w kwestiach międzynarodowego prawa podatkowego.
 • Przedstawiamy podatkowe skutki prowadzonej działalności w formie oddziałów i zakładów, dokonywanych inwestycji zagranicznych, transferów zysków oraz zastosowanych cen transakcyjnych.
 • Weryfikujemy legalność zastosowanych optymalizacji podatkowych i prawidłowość rozliczenia podatków u źródła w kraju i za granicą.

 

 

 

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY