Dynamiczne zmiany pojawiające się w otoczeniu podatkowym i gospodarce rynkowej wymuszają na przedsiębiorcach stałe dostosowywanie swojej działalności do aktualnej polityki podatkowej kształtowanej przez państwo.

Wykonujemy analizy ekonomiczne opodatkowania w formie interdyscyplinarnych badań z zakresu problematyki związanej z nakładaniem i uiszczaniem danin publicznych. Sporządzone przez nas oceny i komentarze prezentują strategiczne zagadnienia z zakresu obowiązującego prawa podatkowego.

Identyfikujemy wady i zalety wyboru danej formy opodatkowania określonych zdarzeń gospodarczych, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego dla przedsiębiorcy.

Dokonujemy badań z zakresu skutków budżetowych zmian legislacyjnych w prawie podatkowym i obszarze finansowym. Podejmowane przez nasz zespół analizy ekonomiczne stanowić mogą istotne narzędzie wspomagające system zarządzania finansami publicznymi przez organy administracji publicznej.

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY