Nasi specjaliści dokonają profesjonalnej diagnozy aktualnej kondycji przedsiębiorstwa oraz istoty zjawisk zachodzących w otoczeniu, wspomagając procesy decyzyjne. Przeprowadzimy kompleksowo wdrożenie efektywnych rozwiązań mających na celu rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dokonamy oceny planowanych programów naprawczych oraz restrukturyzacyjnych.

Firmom o zagrożonej kondycji finansowej oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu stabilizacji i równowagi gospodarczej poprzez wykonanie analizy symulacyjnej zmiany struktury własnościowej, struktury kapitałowej, źródeł finansowania, systemu zarządzania, czy zmiany przedmiotu działania.

Zakres świadczonego przez nas doradztwa obejmuje m.in.:

  • przygotowanie planów postępowania naprawczego w obszarze odzyskania zdolności konkurencyjnych, płynności finansowej, wypłacalności,
  • stałą współpracę przy ich wdrożeniu restrukturyzacji wykorzystania majątku, struktury zobowiązań, zarządzania kapitałem ludzkim,
  • przygotowanie propozycji postulatów w postępowaniu układowym z wierzycielami oraz rozwiązań w toku postępowań sanacyjnych.

Po dokonaniu rzetelnej oceny sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz oszacowaniu kosztów związanych z uruchomieniem planowanych zasobów, przestawimy optymalny wariant wdrożenia harmonogramu środków restrukturyzacji.

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

Osoba kontaktowa

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała stanowisko między innymi zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

SZCZEGÓŁY

Wielowymiarowe modelowanie biznesowe

SZCZEGÓŁY

Finanse behawioralne przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁY

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Rynek kryptowalut

SZCZEGÓŁY

Doradztwo korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Analizy finansowe

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa finansowego

SZCZEGÓŁY

Corporate Finance

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Due Dilligence

SZCZEGÓŁY