Bogate doświadczenia naszych ekspertów w dziedzinie nauk ekonomicznych, pozwala na realizację projektów w zakresu finansów behawioralnych przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście analizy indywidualnych zachowań w procesie inwestycyjnym.

Rozumiejąc ryzyko i niepewność przedstawiamy strategie inwestycyjne niemalejącej funkcji użyteczności, uwzględniającej jednostkowe podejście do ryzyka, jak i preferencji. Planujemy strategie inwestycyjne, identyfikujemy czynniki wpływające na efektywność podjętych inwestycji.

Prowadzimy badania z zakresu określania skali występowania asymetrii rynkowych oraz giełdowych, zachowań i bodźców towarzyszących przy decyzjach inwestycyjnych, wykorzystując kryterium Walda, kryterium Laplace’a, kryterium Hurwicza oraz kryterium Savage’a.

Pokazujemy nieracjonalne mechanizmy podejmowania decyzji inwestycyjnych i przestawiamy możliwe mityganty subiektywnych przekonań oraz błędów poznawczych, wykorzystując szeroką perspektywę metod badawczych, również w kontekście modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem modeli klasy GARCH.

Finanse behawioralne przedsiebiorstw

Osoba kontaktowa

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała stanowisko między innymi zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

SZCZEGÓŁY

Wielowymiarowe modelowanie biznesowe

SZCZEGÓŁY

Finanse behawioralne przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁY

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Rynek kryptowalut

SZCZEGÓŁY

Doradztwo korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Analizy finansowe

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa finansowego

SZCZEGÓŁY

Corporate Finance

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Due Dilligence

SZCZEGÓŁY