Doradzamy wszystkim podmiotom gospodarki narodowej, jak efektywnie prowadzić działalność poprzez sprawne zarządzania sprawami korporacyjnymi. Oferujemy profesjonalną obsługę korporacyjną, która obejmuje wszelkie procedury prawne, formalne i organizacyjne.

Nasi Klienci mogą liczyć na wparcie procesu decyzyjnego w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, wyboru formy prawnej, formy opodatkowania, budowy struktury podmiotu bądź grupy kapitałowej w Polsce i za granicą, przygotowania umów, statutów spółek i ich zmian, reprezentacji, negocjacji, przygotowania lub oceny transakcji majątkowych oraz handlowych.

Szczególną dbałością obejmujemy ekonomiczny charakter i skutek:

  • zmian w strukturze właścicielskiej,
  • zmian w umowach wynikających z prawa pracy,
  • funkcjonowania organów spółek prawa handlowego,
  • wydawanych przez nas memorandów sygnalizujących – związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością;

Doradztwo korporacyjne

Osoba kontaktowa

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała stanowisko między innymi zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

SZCZEGÓŁY

Wielowymiarowe modelowanie biznesowe

SZCZEGÓŁY

Finanse behawioralne przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁY

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Rynek kryptowalut

SZCZEGÓŁY

Doradztwo korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Analizy finansowe

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa finansowego

SZCZEGÓŁY

Corporate Finance

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Due Dilligence

SZCZEGÓŁY