Dostarczamy kompleksowych usług z zakresu podejmowania decyzji finansowych, w oparciu o modelowanie przedsięwzięć rozwojowych. Nasze rozwiązania stanowią nowoczesną formułę zarządzania inwestycjami.

Świadczymy doradztwo mające na celu wsparcie decyzji operacyjnych, finansowych i inwestycyjnych. Projektujemy i wdrażamy procesy oddziałujące na wzrost wartości przedsiębiorstwa, osiągnięcie równowagi, maksymalizacji zysków z planowanych transakcji.

Dokonujemy oceny oferowanych usług pośrednictwa w zakresie nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rynku krajowym i zagranicznym. Przeprowadzamy skondensowaną analizę przedsięwzięć spółek, w tym wieloaspektowy scenariusz rozwoju podmiotu.

Oszacujemy ryzyka przy kupnie , bądź zbyciu instrumentów w oparciu o badanie danych finansowych według zróżnicowanych metod wyceny ich przyszłych wartości. Dostarczamy bieżących informacji na temat podmiotu lub jej otoczenia.

Corporate Finance

Osoba kontaktowa

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała stanowisko między innymi zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

SZCZEGÓŁY

Wielowymiarowe modelowanie biznesowe

SZCZEGÓŁY

Finanse behawioralne przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁY

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Rynek kryptowalut

SZCZEGÓŁY

Doradztwo korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Analizy finansowe

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa finansowego

SZCZEGÓŁY

Corporate Finance

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Due Dilligence

SZCZEGÓŁY