Oferujemy wykonanie kompleksowej analizy finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe i dokumenty źródłowe, ocenę płynności finansowej w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych, zmian w kapitałach oraz badanie czynników wpływających na wynik finansowy.

Na podstawie konfrontacji danych finansowych z informacjami z innych źródeł zidentyfikujemy potencjalne ryzyka nieprawidłowości w księgach podatkowych. Dokonamy oceny poprawności wyniku podatkowego i księgowego.

Przeprowadzimy szkolenia dedykowane działom księgowym w zakresie weryfikacji rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, jak również pracownikom resortu finansów w zakresie ujawniania nadużyć w tym obszarze.

W zakresie analiz obrazujących sytuację finansową i majątkową klienta ustalamy wyniki podmiotów o zbliżonej skali działających w tożsamej branży. Dobieramy indywidualnie metodologię i zakres badanych pozycji finansowych.

Szczegółowej interpretacji poddajemy m.in:

  • wskaźniki rentowności, efektywności finansowej inwestycji, poziomu zadłużenia, płynności,
  • sprawności działania na rynku,
  • strukturę kapitałów i jej wpływ na bieżącą działalność,
  • strukturę sprzedaży/ produkcji i jej wpływ na pozycję konkurencyjną na rynku.

Dzięki przeprowadzonej analizie porównawczej wydajemy rekomendacje z zakresu poprawy wyników finansowych za pomocą czynników cenowych, podatkowych bądź pozaorganizacyjnych. Pogłębiona analiza i interpretacja wskaźników odniesiona do branży/ sektora gospodarczego, w którym funkcjonuje analizowany podmiot, stanowić będzie rzetelną wiedzę obrazującą całokształt działalności podmiotu w przeszłości oraz możliwości dalszego rozwoju.

Doradztwo korporacyjne

Osoba kontaktowa

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała stanowisko między innymi zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

SZCZEGÓŁY

Wielowymiarowe modelowanie biznesowe

SZCZEGÓŁY

Finanse behawioralne przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁY

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Rynek kryptowalut

SZCZEGÓŁY

Doradztwo korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Analizy finansowe

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa finansowego

SZCZEGÓŁY

Corporate Finance

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Due Dilligence

SZCZEGÓŁY