Program Interwencja Extra na kanale Polsat News.

Kolejny raz nasza Kancelaria została zaproszona do programu telewizji Polsat News, nagranie miało miejsce 6 października i dotyczyło kwestii zakupu nieruchomości i niebezpieczeństw z tym związanych, a w szczególności kwestii obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi i obligacyjnymi. Nasz ekspert Adwokat Kamil Keller na łamach programu „Interwencja Extra” przybliżał telewidzom zagadnienie skuteczności umowy najmu względem nabywcy nieruchomości oraz uprawnień właścicieli nieruchomości w sytuacji rozwiązania takiej umowy.