Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego mają możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego. Z niezobowiązujących, wstępnych konsultacji rynkowych w skali kraju, przy zamówieniach o wartości poniżej progów UE, od początku bieżącego roku kalendarzowego do końca kwietnia skorzystało zaledwie 0,09% zamawiających roboty budowlane (przeprowadzono 13 dialogów technicznych), 0,24% zamawiających dostawy (odpowiednio 47) oraz 0,19% zamawiających usługi (33).

1. Czy wykorzystanie zamówień publicznych do integracji społecznej wykluczonych (np. bezrobotnych), jest możliwe także według obecnych przepisów? Czy wprowadzenie  kryterium (że np. 20 proc. zatrudnionych ma być bezrobotnymi) nie jest sprzeczne z zasadą, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy? Wykorzystanie zamówień publicznych do integracji społecznej wykluczonych np. bezrobotnych, niepełnosprawnych jest możliwe w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 4…

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zbyt krótkie terminy narzekają wszyscy – zamawiający, wykonawcy i my pełnomocnicy. Szkopuł w tym, że chyba zbyt rzadko o tym mówimy skoro ustawodawca przy kolejnych nowelizacjach problematyką terminów się nie zajmuje a jeśli już to zmiany nie są korzystne dla nikogo a najmniej dla wykonawców.  Szczególnie tzw.  „piątkowe przetargi” budzą niezadowolenie tym większe kiedy wykonawca dowiaduje się, że nie ma narzędzi by takiemu…

logo-footer