Agnieszka Chilmon, adwokat i Szef Departamentu Energetyki w Kancelarii Chałas i Wspólnicy, była jednym z prelegentów podczas XIV Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2014 (8-10.09). Mec. Chilmon uczestniczyła jako ekspert w debacie poświęconej przyszłości polskiego ciepłownictwa. Tegoroczne sympozjum było rekordowe pod względem popularności. Zgłosiło się do niego 700 osób wśród których byli m.in. przedstawiciele przemysłu, nauki oraz najważniejszych instytucji państwowych.

Prace legislacyjne nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii od samego początku budzą duże emocje. Ostatnio rozgorzały one na nowo przez wprowadzoną w wersji 4.1. projektu zmianę definicji drewna pełnowartościowego. Przykład definicji i podejścia do drewna pełnowartościowego świetnie ilustruje sposób prowadzenia prac nad projektem ustawy OZE. Prawidłowe określenie definicji drewna pełnowartościowego ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii i jego celowości, ale również dla…

logo-footer