Dochodzące z ratusza informację zdają się potwierdzać, że miasto zdecydowało się na ryzykowną drogę udzielenia zamówienia publicznego na remont mostu Łazienkowskiego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jednak ta z pozoru łatwiejsza procedura może spowodować komplikacje prawne, na które stołeczny Ratusz może nie być gotowy. Zaczynając od początku. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013. 907 z późń. zm.) przewiduje niekonkurencyjny tryb…

logo-footer