Czy koniec tegorocznego weekendu majowego może mieć jakiekolwiek znaczenie dla rynku energii? Paradoksalnie, na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Dzień zakończenia weekendu majowego – 4 maja 2015 r. jest datą wejścia w życie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Warto bliżej przyjrzeć się przepisom przejściowym oraz intertemporalnym zawartym w ustawie, szczególnie, że ich analiza może powodować pewne trudności. Ustawa o odnawialnych źródłach energii uchwalona…

logo-footer