Podmioty zagraniczne mogą wziąć udział w postępowaniu przetargowym zamówień publicznych w Kazachstanie. Muszą jednak spełnić szereg wymagań formalnych m.in.: numer identyfikujący firmę, elektroniczny podpis cyfrowy oraz licencje. Większość przetargów zamówień publicznych w Kazachstanie jest przeprowadzana w formacie elektronicznym na portalu http://goszakup.gov.kz/. Podstawowym warunkiem udziału w zamówieniach publicznych przez potencjalnych uczestników jest rejestracja na wskazanym wyżej portalu. Dla nierezydentów dana procedura jest nieco bardziej skomplikowana….

logo-footer