Wychodząc naprzeciw obecnym realiom fiskalnym zachęcamy do stałego korzystania z usługi doradztwa podatkowego przez głównych księgowych oraz dyrektorów finansowych. W ramach tej usługi udzielimy wstępnych wyjaśnień z zakresu oraz sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w nurtujących codziennych problemach podatkowo-księgowych.

Porady w zakresie rozstrzygania bieżących problemów podatkowych i księgowych dotyczą m.in.:

 • określenie skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • określanie poziomu ryzyka podatkowego z planowej lub przeprowadzonej transakcji,
 • ustalenie czy dane zdarzenie jest opodatkowane, czy wyłączone spod opodatkowania,
 • klasyfikacja dostaw i usług na gruncie podatku VAT,
 • klasyfikacja i ustalenie przychodów i kosztów na gruncie podatków dochodowych,
 • nieujawnione źródła przychodów,
 • podatek u źródła,
 • obowiązki i odpowiedzialność płatnika,
 • należyta staranność i dobra wiara,
 • ocena wiarygodności kontrahenta,
 • określenie sposobu dokumentowania transakcji,
 • ocena zasadności występowania o interpretacje podatkowe,
 • ocena skutków i zasadności korekty deklaracji podatkowych w sytuacji błędów księgowych ujawnionych  podczas własnych kontroli wewnętrznych lub  w sytuacji niepewności osób decyzyjnych co do prawidłowości zapisów w księgach podatkowych,
 • ustalenia czy dany zapis księgowy może uznany zostać za wadliwość lub nierzetelność ksiąg,
 • przegląd planowanych zmian przepisów prawa podatkowego, wykładni prawa,  przełomowych zmian orzecznictwa sądowego,
 • odpowiedzialność karna skarbowa,
 • inne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta.

Wprowadzone przez resort finansów, zmiany legislacyjne, w zakresie materialnego prawa podatkowego, spowodowały spore wątpliwości podatników w obszarze jego interpretacji.  Obawy te potęguje wyrażone przez resort stanowisko, że wnioskujący o wydanie interpretacji podatkowej mogą być potencjalnymi oszustami podatkowymi. Poza tym KAS ambitnie realizuje strategię uszczelniania systemu podatkowego, poprzez którą podejmuje dotychczas mało znane instytucje w zakresie pozyskiwania informacji o podatnikach, weryfikacji ich rozliczeń czy też metodologii prowadzenia postępowań.

Nasi eksperci kierują się bogatym doświadczeniem w zakresie spraw przed organami władzy publicznej, mając na uwadze nie tylko przepisy prawa, planowane ich zmiany, ale także obecnie wyznaczone kierunki działań fiskalnych.

Zapraszamy do kontaktu i zamówienia usługi Quick Tax Advice.

Pakiet obejmuje 2 godziny telefonicznych oraz mailowych konsultacji miesięcznie w promocyjnej cenie 300 zł netto.

Adam Alabkier, Senior Associate, +48 664450851aalbakier@chwp.pl