Program M.O.V.E. dla Przedsiębiorstw

Program M.O.V.E. dla Przedsiębiorstw

Program MOVE to kompleksowa usługa polegająca na badaniu przygotowania inwestycyjnego firmy, w ramach której przeprowadzamy analizy dotyczące Klienta i wspieramy go w procesie pozyskania finansowania zewnętrznego.

 

Celem programu jest określenie możliwości pozyskania inwestorów w formule dłużnej lub udziałowej. Weryfikujemy również możliwości wykorzystania środków publicznych.

O programie

MOVE to weryfikacja przygotowania inwestycyjnego spółki w zestawieniu
z potrzebami finansowymi oraz zdolnościami do wykorzystania ewentualnych środków pieniężnych i ich wpływu na prowadzoną działalność w przyszłości. Pomagamy w realizacji transakcji finansowania:

 • dłużnego,
 • venture debt (np. finansowanie pomostowe, convertible debt),
 • udziałowego,
 • z wykorzystaniem funduszy publicznych.

I etap to preaudyt, który stanowi wstępne badanie spółki, pozwalające poznać aktualną sytuację firmy i oszacować możliwe do uzyskania parametry finansowania. Przeprowadzenie preaudytu pozwala obu stronom podjąć decyzję o kontynuowaniu współpracy w ramach programu.

II etap to pogłębiona analiza spółki, w tym analiza modelu biznesowego, due diligence finansowe, analiza otoczenia rynkowego i konkurencyjnego oraz badanie sytuacji prawno-organizacyjnej. Ta część prowadzi również do analizy scenariuszy i stress testów, mających za zadanie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej wysokości i w jakiej formie spółka będzie w stanie efektywnie zagospodarować środki finansowe.

III etap całego procesu stanowi doradztwo transakcyjne. Wspieramy spółkę w przeprowadzeniu transakcji finansowania. Stałym elementem jest doradztwo prawne w przygotowaniu umów inwestycyjnych,  wsparcie negocjacyjne oraz konsultacje dla spółki na każdym etapie pozyskania finansowania. Kluczowe w całym procesie są oczywiście relacje inwestorskie i szerokie możliwości dotarcia do dawców kapitału. Jesteśmy w stanie aktywnie pomóc w pozyskaniu finansowania do kilkudziesięciu milionów złotych. Dodatkowym elementem jest także usługa kompleksowej obsługi prawnej, wykraczająca poza działania realizowane w programie.

I ETAP

 • Wstępna analiza dokumentacji prawno-organizacyjnej oraz finansowej
 • Ocena przedstawionego przez Spółkę biznesplanu lub modelu biznesowego
 • Ocena otoczenia konkurencyjnego
  i kluczowych osób
  w Spółce

II ETAP

 • Due diligence prawno-organizacyjne
 • Analiza biznesplanu
 • Weryfikacja modelu biznesowego
 • Analiza modelu finansowego
 • Przeprowadzenie analizy scenariuszy
 • Analiza otoczenia rynkowego
 • Analiza ewentualnych warunków pozyskania finansowania, w tym zabezpieczeń

III ETAP

 • Udział w tworzeniu
  i negocjacji umów inwestycyjnych
 • Wsparcie w dotarciu do dawców kapitału
 • Wsparcie w relacjach inwestorskich
 • Obsługa prawna
 • Obsługa księgowa

Napisz do nas