Grupa CHWP Zaufaj profesjonalistom! LAW ACCOUNTING TAX & FINANCE

Co to jest patent?

Patent stanowi aktywo niematerialne przedsiębiorstwa, które może być skutecznie wykorzystywane zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych. Patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, posiadają tzw. poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Ochrona wynalazków

Kancelaria Chałas i Wspólnicy wspiera Klientów w procesie uzyskania patentu, począwszy od wykonania gruntownych badań patentowych, poprzez opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego, a także podejmowanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem patentu w mocy. W przypadku naruszeń patentów, wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
Ochrona patentowa to liczne korzyści dla Twojej firmy!

Walidacje Patentów Europejskich w Polsce

Po udzieleniu patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) uprawniony, w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji (publikacja B1), zobowiązany jest przeprowadzić jego walidację przed Urzędem Patentowym RP.
Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę procesu walidacji w Polsce, w tym: Opracowywanie specjalistycznych tłumaczeń, opracowywanie i składanie kompletnej dokumentacji w procedurze walidacji w Urzędzie Patentowym oraz obsługę wezwań z UPRP w trakcie rozpatrywania walidacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem

Maciej Priebe, rzecznik patentowy: +48 606207407mpriebe@chwp.pl>