Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga od niektórych firm ustanowienia struktury odpowiedzialnej za stałe monitorowanie funkcjonujących procedur i procesów biznesowych. Nakłada tym obowiązek powołania IOD (Inspektora Ochrony Danych).

W związku z tym oferujemy Państwu usługę outsourcingu IOD. Świadczą ją osoby wykwalifikowane z odpowiednią wiedzą praktyczną i wieloletnim doświadczeniem.

Do zadań IOD należeć będzie:

  • informowanie Klienta oraz jego pracowników, współpracowników oraz inne osoby funkcjonujące w strukturach Klienta, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, podejmowanie działań zwiększających świadomość, prowadzenie szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie Klienta zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO;
  • współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla ww. organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Wypełnij formularz i sprawdź wycenę usługi outsourcingu IOD dla Twojej firmy.

Po wypełnieniu formularza skontaktuje się z Tobą nasz pracownik w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty.