Uproszczone płatności E-składka – jedno konto – na co uważać?

Projekt informatyczny E-składka pozwala już wszystkim płatnikom na opłacanie składek do ZUS na jeden rachunek. Tym samym od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń dokonywanych wpłat. Wszyscy  płatnicy składek zobowiązani są do opłacania  nie trzema czy czteroma, a jednym przelewem na indywidualny  numer rachunku składkowego. Rachunki bankowe, które funkcjonowały do końca roku 2017 i służyły do rozliczeń  składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy czy Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych  obecnie nie są już dostępne.

Każdy płatnik składek, jeśli do chwili obecnej nie posiada numeru swojego indywidualnego konta, może sprawdzić jego numer  za pomocą   wyszukiwarki  online dostępnej pod adresem https://www.eskladka.pl/. W tym celu należy użyć dwóch identyfikatorów – np. numeru NIP, REGON bądź PESEL.

W ramach uproszczenia płatnik nie musi podawać szczególnych informacji na temat tytułu płatności, numeru deklaracji, okresu, za który dokonuje wpłaty, a nawet swoich numerów identyfikacyjnych. Uiszczona kwota składek zostaje  rozdysponowana  samodzielnie przez Zakład Ubezpieczeń.  Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku zaksięgowania przez ZUS płatności na poczet zaległości, możemy nie mieć rozliczonego bieżącego okresu.

Może to rodzić pewne obawy przedsiębiorców, związane z korzystaniem ze świadczeń- tj. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Płatnicy  chcący uzyskać informacje o stanie zadłużenia oraz sposobie rozliczenia uiszczonych składek, mogą korzystać z bezpośredniego kontaktu z punktem obsługi klientów w placówkach Zakładu, jak też infolinii bądź z panelu płatnika w platformie ZUS PUE. W początkowym okresie uruchomienia  E-składek ZUS w zakresie zadłużenia będzie informował płatników na piśmie. Jednak każdy płatnik niemający pewności o niezaleganiu w ubezpieczeniach w kolejnych miesiącach,  powinien  pozyskać informacje na temat stanu konta już we własnym zakresie. Zasadny jest kontakt z Zakładem, w przypadku gdy nie jest możliwa jednorazowa spłata zadłużenia. ZUS dokonuje podziału wpłat na poszczególne ubezpieczenia i fundusze uwzględniając najstarsze zadłużenie płatnika.  Jest to bardzo istotne dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą pozostać w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i zachować prawo do świadczeń. Na łamach prasy pojawiły się sygnały, iż należy również zachować szczególną czujność w sytuacji otrzymania fałszywych pism, w których podawane są  numery kont, wykorzystywane przez oszustów  do  przejęcia środków pieniężnych przedsiębiorców. ZUS podkreśla, iż oryginalna  korespondencja  w tym zakresie została zabezpieczona specjalnymi znakami wodnymi.

Autor: Dr Alicja Tołwińska, doradca podatkowy.