Rejestracja międzynarodowych umów handlowych

Rząd Ukrainy przyjął uchwałę dotyczącą „wybranych kwestii zawierania oraz rejestracji międzynarodowych umów handlowych”nr 1254 z dnia 13.12.2010r.

Z dniem 1 lutego 2011 roku powyższa uchwała wprowadza obowiązek zawierania oraz rejestracji na giełdach towarowych międzynarodowych umów handlowych dotyczących eksportu produktów rolnych, określonych w p. 3.3.1 art. 3 ustawy „O państwowej pomocy dla gospodarstw wiejskich Ukrainy”nr 1877-IV z dnia 24.06.2004 r., a w szczególności:

 • pszenicy twardej i miękkiej;
 • mieszanki zieren pszenicy i żyta;
 • kukurydzy;
 • jęczmienia;
 • żyta jarego i ozimego;
 • grochu;
 • gryki;
 • prosa;
 • owsa;
 • soi;
 • nasion słonecznika, rzepaku, lnu;
 • szyszek chmielu;
 • sypkiego cukru buraczanego;
 • mąki pszenicznej i żytniej;
 • mięsa i półproduktów zwierząt rzeźnych oraz drobiu;
 • mleka w proszku;
 • masła;
 • oleju słonecznikowego.

Na mocy powyższej ustawy, w przypadku eksportu ww. produktów odprawa celna odbywać się będzie na podstwie międzynarodowych umów handlowych, zawieranych i rejestrowanych na Giełdzie Rolnej lub innych certyfikowanych giełdach towarowych (posiadającym prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym), z wyjątkiem międzynarodowych umów handlowych, zawartych i zarejestrowanych przed 01.02.2011 r.

Co było bezpośrednią przyczyną przyjęcia wspomnianej uchwały?

29.06.2000r. w wydanym rozporządzeniu Prezydent Ukrainy polecił rządowi podjęcie działań mających na celu wprowadzenie eksportu ziarna na podstawie umów zawartych i zarejestrowanych na akredytowanych giełdach. Polecenie to rząd wykonał wprowadzając uchwałę o zawieraniu i rejestracji międzynarodowych umów handlowych na eksport ziarna przez akredytowane giełdy towarowe (nr 1148 z dnia 20.07.2000 r.), jednak we wspomnianym rozporządzeniu Prezydenta chodziło wyłącznie o eksport ziarna, nie zaś inne produkty rolnicze. Nasuwa się więc uzasadnione pytanie czy wydając powyższą uchwałę rząd nie przekroczył swych uprawnień.