Nowe zasady przeprowadzenia kontroli dokumentowych

Państwowy Urząd Skarbowy Ukrainy zatwierdził rozporządzenie № 984 od 22.12.2010 r. „O zatwierdzeniu regulaminu sporządzenia wyników kontroli dokumentowych w kwestii dotrzymania podatkowego, walutowego i innego ustawodawstwa”

Odpowiednio do uchwalonego rozporządzenia wyniki kontroli dokumentowych przygotowują się w postaci aktu albo wniosku. W razie ujawnienia naruszeń pod czas sprawdzenia sporządza się akt, w razie braku naruszeń – wniosek. Przy tym w akcie (wniosku) kontroli dokumentowej, rozliczeniach i innych materiałach nie są dopuszczalne różnego rodzaju korekty indeksów (liczb) cyfrowych, dat i innych danych. W razie rezygnacji urzędników podatnika albo jego przedstawicieli prawnych z podpisania aktu (wniosku) kontroli przez urzędników organu Państwowego Urzędu Skarbowego sporządza się odpowiedni akt, odnotowujący fakt takiej rezygnacji.

Rezygnacja podatnika albo jego przedstawicieli prawnych z podpisania aktu kontroli albo otrzymania jego kopii nie zwalnia podatnika od obowiązku wypłacić wyznaczone przez organy Państwowego Urzędu Skarbowego według wyników kontroli zobowiązania pieniężne (ust. 3 p. 86.3 Kodeksu Podatkowego Ukrainy).

Oddzielnie trzeba zauważyć, że termin zachowania aktów (wniosków) i innych materiałów kontroli dokumentowych w organach Państwowego Urzędu Skarbowego wynosi 5 lat.

Nowe zasady INKOTERMS-2010

Międzynarodową Izbą handlową (dalej – MIH) zaakceptowano nową redakcję Reguł wykorzystywania wewnętrznych i międzynarodowych terminów handlowych INKOTERMS-2010, nabierających czynności MIH z 01.01.2011 r.

W nowej redakcji INKOTERMS mieści się 11 podstawowych terminów zamiast poprzednich 13. Zwłaszcza wyłączono cztery terminy (DAF – dostawa towaru do granicy, DES – dostawa z pokładu statku, DEQ – dostawa z miejsca postoju, i DDU – dostawa bez opłacenia cła), i jednocześnie dodają się dwa nowe terminy (DAT – Delivered at Terminal – dostawa na terminale i DAP – Delivered at Place – dostawa w miejscu).

Reguły INKOTERMS-2010 przewidują:

  • podział ponoszonych kosztów między Sprzedawcą i Kupującym na realizację dostawy towaru na warunkach EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CIP, CFR, CIF, DDP Inkoterms-2010 odpowiada podziałowi zaznaczonych ponoszonych kosztów na podobnych warunkach dostawy zgodnie z Inkoterms-2000;
  • nowymi terminami DAT i DAP Inkoterms-2010 zamieniono terminy DAF, DES, DEQ i DDU Inkoterms-2000;
  • na warunkach DAT Inkoterms-2010 sprzedawca jest zobowiązany zabezpieczyć przewiezienie towaru do zaakceptowanego przez strony terminalu i zabezpieczyć jego rozładunek na takim terminale (jak według terminu DEQ Inkoterms-2000). Przy tym sprzedawca nie ma zobowiązań do zawierania umowy ubezpieczeniowej. Pod terminem „terminal” w Inkoterms-2010 pojmuje się bądź-jakie miejsce, jak otwarte, tak i nie, takie jak: miejsce postoju, magazyn, plac kontenerowy, samochodowy, kolejowy terminal albo terminal towarowy na lotnisku;
  • na warunkach DAP Inkoterms-2010 sprzedawca jest zobowiązany zabezpieczyć przewiezienie towaru do zaakceptowanego przez strony miejsca, nie rozładowując towar z pojazdu w takim miejscu (jak według terminów DAF, DES i DDU Inkoterms-2000). Przy tym sprzedawca nie ma zobowiązań do zawierania umowy ubezpieczeniowej.
    Przy czym, Uchwałą Prezydenta № 567/94 z 04.10.94 r. przewiduje się, że w Ukrainie nowe zasady nabierają czynności dopiero przez 10 dni po oficjalnej publikacji w gazecie „Uriadowyj Kurier”. W danym momencie zasady obowiązujące Inkoterms-2010 jeszcze się nie ukazały.