Nowe zasady dla wiz wjazdowych w Kazachstanie.

W Kazachstanie obowiązują nowe zasady skrócenia oraz wydłużenia okresu ważności wiz wjazdowych. Przy ich formułowaniu wzorowano się na praktyce innych państw. Odtąd wizy w Kazachstanie będą miały odmienną klasyfikację (A, B, C, D).

Najczęściej stosowane wizy i ich okres ważności to:

1) wizy turystyczne (F1) oraz biznesowe (D1) wydawane w celu uczestnictwa w konferencjach oraz seminariach – mogą być przyznawane na łączny okres nieprzekraczający 90 dni wraz z pozwoleniem na pobyt w Kazachstanie – na okres nie dłuższy niż 30 dni w przypadku każdorazowej wizyty w Kazachstanie;

2) wizy biznesowe (D2) wydawane dla celów podróży służbowych – mogą być wydawane wielokrotnie na okres do jednego roku wraz z pozwoleniem na pobyt na okres nieprzekraczający 60 dni w ciągu 180 dni.