Można składać kolejne E-deklaracje

1 grudnia 2006 r. wszedł w życie § 1 pkt 7-14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej [Dz. U. Nr 146 poz. 1060]. W związku z powyższym, od dnia 1 grudnia 2006 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być przesyłane następujące deklaracje: VAT-23, VAT-24, CIT-2, CIT-2/O, CIT-6, CIT-8, CIT-8/O, CIT-D. Warto również zaznaczyć, iż od dnia 1 lutego 2007 r., można będzie wysyłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną także deklaracje: VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-Z, VAT-R/UE, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R, WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R, POG-3A, ORD-U, ORD-TK, ORD-W1, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R, IFT/A.