Mec. Bogdan Fischer prelegentem podczas Ogólnopolskiego Forum Monitoringu Wizyjnego 2018

10 maja, dr Bogdan Fischer, Partner naszej Kancelarii, będzie prelegentem na Ogólnopolskim Forum Monitoringu Wizyjnego 2018.

Omówi on temat Przyszłości monitoringu wizyjnego w Polsce w świetle RODO i planowanego rozporządzenia ePrivacy.

Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej i zawodowej stał się codziennością, co wywołuje nieustanne dyskusje nie tylko na temat jego skuteczności, ale i legalności.

Podczas Ogólnopolskiego Forum Monitoringu Wizyjnego 2018 omówione zostaną zagadnienia legalności i skuteczności monitoringu na tle nowych regulacji RODO, a także zostanie podjęta próba dyskusji na temat możliwego wpływu projektowanych zmian związanych z wprowadzeniem w życie rozporządzania ePrivacy.

Więcej o wydarzeniu : https://monitoringwizyjny2018.pl/