Mała rewolucja w świecie znaków towarowych

W kwietniu bieżącego roku ogłoszono zmianę w podejściu do rozróżniania (podobieństwa i identyczności) znaków towarowych w różnych odmianach kolorystycznych. Nowe podejście w większości przypadków odwraca „do góry nogami” dotychczasowe postrzeganie odmian/rodzin znaków towarowych, częstokroć obejmujących wiele układów kolorystycznych.

Do tej pory w praktyce przyjęło się rejestrować znak towarowy obejmujący kolory czarny, biały oraz odcienie szarości, nawet w przypadku gdy przedsiębiorca posługiwał się znakami towarowymi w innych wariantach kolorystycznych. Taka praktyka wykształciła się głównie z powodu chęci obniżenia kosztów ochrony. Zgodnie z nową polityką czarno-białe znaki towarowe nie będą już uważane za identyczne ze znakami towarowymi w innym wariancie kolorystycznym. Oznacza to, że w celu uzyskania pełniejszej ochrony dla swoich znaków towarowych, które z różnych względów obejmować mogą różne wersje kolorystyczne (np. dla różnych linii produktów) przedsiębiorcy będą musieli zdecydować się na rejestrację wszystkich wersji rzeczywiście używanych znaków towarowych. Co więcej, przedsiębiorcy posiadający już zarejestrowane znaki towarowe powinni ponownie zastanowić się czy własność intelektualna w ich przedsiębiorstwie jest odpowiednio chroniona.

Co więcej, problematyczna staje się kwestia dotychczasowych znaków towarowych. Nie jest jasne, które z przytoczonych podejść będzie miało w tym przypadku zastosowanie, co może mieć daleko idące konsekwencje. W skrajnym przepadku będzie mogło dochodzić do sytuacji, w których czarno-białe znaki towarowe będą mogły być anulowane ze względu na brak używania, gdy przedsiębiorca faktycznie korzystał jedynie z kolorowych wariantów takiego znaku towarowego.

Nie wszystkie kraje musiały implementować te zmiany, a te które to uczyniły mogły podjąć decyzję co do sposobu takiej implementacji. Polska uczyniła to 15 lipca 2014 r. w zakresie ich zastosowania do zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych po 15 lipca 2014 r. oraz postępowań dotyczących znaków towarowych rozpoczętych po tej dacie. Zostało zatem przyjęte rozwiązanie zapewniające zarówno dostosowanie się do nowych rozwiązań, jak i nie zaburzanie procedur rozpoczętych wcześniej.