Komentarz do kwestii odzyskiwania opłat marketingowych

Kwestia odzyskiwania przez kontrahentów tzw. opłat półkowych spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy, teraz blady strach padł na hurtowników. Orzecznictwo bowiem (zarówno Sądów Okręgowych jak i Apelacyjnych) wypracowało dość jednolite stanowisko w sprawie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, określając przesłanki, które każda ze stron procesu powinna wykazać, aby udowodnić swoje racje.

Każdy zatem hurtownik, który ma lub może mieć do czynienia z procedurą odzyskiwania przez swoich kontrahentów opłat innych niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży (np. uiszczonych opłat marketingowych), powinien niezwłocznie dokonać wewnętrznego przeglądu takich zaistniałych lub potencjalnych sytuacji przez niezależnych doradców, którzy znają nie tylko dominującą linię orzeczniczą, ale również wyroki od niej odbiegające.

Przegląd powinien objąć kwestie zarówno faktyczne, jak i prawne, tj. umieszczanie i sformułowanie klauzul dotyczących opłat wymaganych od kontrahentów (w szczególności, ale wbrew pozorom nie wyłącznie, opłat marketingowych) w umowach handlowych, warunkach współpracy, czy dokumentacji transakcyjnej oraz szczegółowego stanu faktycznego i kontekstu ekonomicznego, który im towarzyszył.

Jak pokazują coraz liczniejsze prawomocne wyroki, wyniki tej analizy będą kluczowe dla przyjęcia przez przedsiębiorcę strategii działania odpowiedniej do zaistniałego w danym przypadku stanu faktycznego. W tym przypadku, fakty i realna możliwość ich wykazania mają kluczowe znaczenie dla oceny ryzyka przedsiębiorcy i podjęcia decyzji co do najlepszych działań prawnych w jego interesie.