Kolejne E-Deklaracje

Dnia 1 lutego 2007 r. weszły w życie pkt. 15-37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z dniem 1 lutego 2007 r. następujące deklaracje i informacje podatkowe mogą być przesyłane do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną: VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-Z, VAT-R/UE, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R, WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R, POG-3A, ORD-U, ORD-TK, ORD-W1, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R, IFT/A. W chwili obecnej drogą elektroniczną składane mogą być wszystkie deklaracje i informacje podatkowe objęte przedmiotowym rozporządzeniem tj. oprócz ww. także: PIT-4, PIT-8A, VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-23, VAT-24, CIT-2, CIT-2/O, CIT-6, CIT-8, CIT-8/O, CIT-D. Warto zaznaczyć, iż do 31 grudnia 2007 r. deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą składać tylko określeni podatnicy, tj. podmioty, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto przekraczający równowartość 5 mln euro.